Menu: Menu główne -> BUDOWA WIATRAKA TURBINOWEGO

Fotografie przedstawiają jeden dzień z budowy wiatraka turbinowego.

Na fotografiach pan Michał Siuta i pan Alfons Kulka.