Menu: Menu główne -> O projekcie

 

STOWARZYSZENIE POGRANICZA zrealizowało projekt „Kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła Pogórza: młynarstwa, ciesielstwa, rzeźbiarstwa ludowego oraz wypieku chleb orkiszowego  - organizacja wydarzeń kulturalnych w miejscowości  Ropa Projekt skierowany był do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z obszaru LGD Beskid Gorlicki. Jego realizacja odbyła się we wsi Ropa, (powiat gorlicki, województwo Małopolskie), w 2012 roku. Projekt polegał na organizacji warsztatów, zaś jego celem było podniesienie atrakcyjności turystycznej wsi oraz przygotowanie produktu turystycznego budowanego na bazie dziedzictwa kulturowego zanikających zawodów: młynarstwa, ciesielstwa, rzeźbiarstwa ludowego oraz wypieku chleba orkiszowego. Grupą docelową projektu to 20 mieszkańców regionu. Projekt posiada istotne znaczenie dla zachowania ważnych elementów dziedzictwa kulturowego regionu. Jego realizacja jest konieczna, ponieważ uchroni ważną część lokalnego dziedzictwa kulturowego przed zapomnieniem, równocześnie zawiera w sobie aktywne działania przyczyniające się do umocnienia tożsamości regionalnej mieszkańców oraz w związku z tym, że działania posiadają walor wydarzeń turystycznych, wpłynie pozytywnie na otwartość mieszkańców regionu.

Zrealizowane zostały następujące warsztaty:

1) Warsztat: ,,Od ziarenka do bochenka” w którym prześledzona została droga ziarna od zbioru do wypieku chleba.

2) Warsztat młynarski,

3) Warsztat ciesielski,

4) Warsztat rzeźby ludowej. 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie 431 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju