Dziedzictwo kulturowe Pogórza i Łemkowszczyzny jest wyznacznikiem tożsamości kulturowej i jednym z odniesień życia mieszkańców Beskidu Gorlickiego. Publikacja materiałów o ginących zawodach i umiejetnościach ma na celu uratowanie przed zapomnieniem historycznego dziedzictwa oraz przygotowanie na ich podstawie oferty turystycznej i edukacyjnej w formie prezentacji oraz warsztatów.

STOWARZYSZENIE POGRANICZA zrealizowało projekt pn. „Kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła Pogórza: młynarstwa, ciesielstwa, rzeźbiarstwa ludowego oraz wypieku chleba orkiszowego  - organizacja wydarzeń kulturalnych w miejscowości  Ropa

W ramach projektu w 2012r. zorganizowane zostały warsztaty związanez miejscowymi tradycjami, kulturą oraz dziedzictwem historycznym Pogórza: 

v CIESIELSKIE

v RZEŹBY LUDOWEJ

v MŁYNARSTWA

v WYPIEKU CHLEBA ORKISZOWEGO

Projekt skierowany był do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z obszaru LGD Beskid Gorlicki.

Prezentujemy zanikające zawody regionu, na podstawie których Stowarzyszenie Pogranicza zrealizowało warsztaty edukacji regionalnej oraz prezentacje edukacyjne.
Zanikające zawody zaprezentowane na niniejszej stronie to:

Ciesielstwo jest domeną całego regionu Pogórza oraz zawodem unikatowym w skali europejskiej z uwagi na osobliwość architektury budowanej na bazie drewna. Prezentując warsztat ciesielski odwołujemy się do specyfiki lokalnej miejscowości Ropa, w której cieśle oprócz domów budowali wiatraki, których budowa była specjalnością cieśli z Ropy.

Młynarstwo rzemiosło prezentuje we wsi Ropa osoba z wieloletnim doświadczeniem młynarskim, w oparciu o lokalną tradycję budowania wiatraków wietrznych.

Pieczenie chleba orkiszowego warsztaty prowadzi gospodyni z Ropy, oparte jest o wykorzystanie pszenicy orkisz – która przed laty była uprawiana w Beskidzie Niskim, i obecnie stanowi zapomniane dziedzictwo tego regionu, natomiast Stowarzyszenie Pogranicza zajmuje się aktualnie restauracją tej uprawy.

Rzeźba ludowa – z uwagi na bogate dziedzictwo kulturowe wsi Ropa w tym zakresie, do czasów powojennych istniała w Ropie  pracownia rzeźbiarska prowadzona przez miejscowego rzeźbiarza Antoniego Hybla, a później jego uczniów.

Prezentujemy także kowali z Ropy, maziarza z Łosia i dziegciarza z Bielanki...

Niniejsza strona ma na celu promocję kultury ludowej Pogórza i Łemkowszczyzny. Chcemy przybliżyć oraz przekazać informacje o ludowych rzemieślnikach. Prezentacja nie wyczerpuje pełnej listy osób wykonujących ginące zawody, niemniej stanowi przyczynek do refleksji nad potrzebą chronienia ludowego rzemiosła przed zapomnieniem oraz wykorzystania tego dziedzictwa w tworzeniu lokalnego produktu turystycznego. Większość zaprezentowanych osób nie ma następców w swym fachu, równocześnie osoby te są w starszym wieku, jest to więc „ostatni moment”, aby udokumentować ich pracę i tajniki rzemiosł. Prezentujemy także osoby które już nie żyją, natomiast udało się zapisać i sfotografować ich pracę. W prezentacjach posługujemy się przede wszystkim fotografiami oraz zapisami przeprowadzonych z nimi wywiadów. W publikowanych tekstach staraliśmy się zachować, w miarę możliwości, oryginalne wypowiedzi osób. Rzemiosło i tradycje Pogórza są mało znani, ich promocja ma na celu zainteresowanie ginącymi rzemiosłami lokalnych działaczy kultury, nauczycieli oraz przedstawicieli samorządów, którzy mogą m.in. przez realizację warsztatów edukacji regionalnej uchronić rzemiosła przed całkowitym zapomnieniem. W każdej z miejscowości, w których mieszkają rzemieślnicy, prowadzona jest działalność agroturystyczna. Zachęcamy osoby prowadzące bazę turystyczną do wykorzystywania lokalnego rzemiosła jako atrakcji turystycznej.Chcemy, aby niniejsza strona zainicjowała takie zmiany.

Mamy nadzieję, że publikacja materiałów będzie mieć pozytywny wpływ na restaurację i kultywowanie ginących zawodów i umiejętności.

Wyswietlen: 19800